2008     Informatii publice 

DOCUMENTE AGOA... AGEA... CA...

ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR - 27.decembrie.2019

Proiectul de hotarire a AGEA din 27.dec..2019

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA in Adunarea Generala Extraordinara din 27(30).dec.2019

BULETIN DE VOT in Adunarea Generala Extraordinara din 27(30).dec.2019

PROCURA SPECIALA pentru Adunarea Generala Extraordinara din 27(30).dec.2019

Hotarirea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR - 27.august.2019

Hotarirea AGEA din 27.august.2019

Lista utilajelor aprobate pentru casare in AGEA aug.2019

RAPORTARE SEMESTRIALA - sem.1-2019

Comunicat de presa privind raportul semestrial 2019

Raport semestrial privind stuatia economico-financiara

Bilant contabil

ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR - 27.august.2019

Proiectul de hotarire a AGEA din 27.aug..2019 !! (actualizat 02.08.2019)

Convocator privind completarea ordinii de zi

Hotarirea nr.8 a Consiliului de Administratie privind completarea ordinii de zi

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA in Adunarea Generala Extraordinara din 27(28).aug.2019 !! (actualizat 02.08.2019)

BULETIN DE VOT in Adunarea Generala Extraordinara din 27(28).aug.2019 !! (actualizat 02.08.2019)

PROCURA SPECIALA pentru Adunarea Generala Extraordinara din 27(28).aug.2019 !! (actualizat 02.08.2019)

Lista utilaje pentru valorificare/scoatere din evidenta neamortizate integral

Proiect de buget pentru semestrul 2 2019

Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara din 27(28).aug.2019

Hotarirea Consiliul de Administratie privind convocarea AGEA in data de 27.august.2019

Completare CALENDAR FINANCIAR pentru 2019

Completare calendar financiar pentru anul 2019

HOTARIREA ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINARA ACTIONARILOR - 11/12.iunie.2019

Hotarirea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din 11/12.iunie.2019

ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINARA ACTIONARILOR - 11/12.iunie.2019

HOTARIREA Consiliului de Administratie privind convocarea AGEA din 11/12.iunie.20199

CONVOCATORUL Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din 11/12.iunie.2019

BULETIN DE VOT in AGEA din 11/12.iunie.2019

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA in AGEA din 11/12.iunie.2019

PROCURA SPECIALA

Completare CALENDAR FINANCIAR pentru 2019

Completare calendar financiar pentru anul 2019

Rezultatele ADUNAREA GENERAL ORDINARA a ACTIONARILOR - 17.aprilie.2019

RAPORTUL ANUAL pentru exercitiul financiar 2018 publicat la BVB si ASF

HOTARIREA nr. 1 a AGOA - 17.aprilie.2019

RAPORT privind rezultatul financiar pentru anul 2018

ADUNAREA GENERAL ORDINARA a ACTIONARILOR - 17.aprilie.2019

HOTARIREA Consiliului de Administratie privind convocarea AGOA - 17.aprilie.2019

CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 17.apr.2019

Proiectul de hotarire a AGOA din 17.apr.2019

Proiectul de Buget General pentru anul 2019

Raportul Consiliului de Administratie privind activitate din anul 2018

Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018

Bilant 2018 - Rezultate financiare -formular F10

Bilant 2018 - Contul de profit si pierderi - formular F20

Bilant 2018 - Date informative - formular F30

Bilant 2018 - Situatia activelor imobilizate - formular F40

Note explicative atasate la Bilant 2018

BULETIN DE VOT in AGOA din 17.apr.2018

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PROCURA SPECIALA

CALENDAR FINANCIAR pentru 2019

Calendar financiar pentru anul 2019

Page 14 of 15