2010   Informatii publice

DOCUMENTE AGOA... AGEA... CA...

Raportari trimestriale -trim.3 - 2010 -RASDAQ,CNVM

Raportul trimestrial- trimestrul 3 - 2010

C O M U N I C A T referitor la restituirea sumelor rezultate din diminuarea capitalului social aprobata de AGEA din 21.06.2010

Documentele necesare ridicarii sumelor rezultate din diminuarea capitalului social

C O M U N I C A T referitor la ridicarea dividendelor aferente anului financiar 2009

Documentele necesare ridicarii dividendelor aferente actiunilor detinute pentru anului financiar 2009

Raportari semestriale -RASDAQ,CNVM

Raport semestrial sem.1-2010

In 21.iunie.2010 a avut loc adunarea generala extraordinara a actionarilor. Decizii, hotariri

Hotarirea nr.1 AGEA din 21.iunie.2010

Documente pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - 21-22 iunie 2010

Hotarirea nr.26 a Consiliului de Administratie

Convocator AGEA - iunie 2010

Propunerea Consiliului de Administratie privind cuantumul de diminuare a capitalului social al societatii

Proiectul de hotarire AGEA iunie 2010

Cererea de convocare AGEA adresata de SC Pollena Impex SRL

Nota referitoare la reducerea de capital - SC Pollena Impex SRL

Procura speciala de reprezentare la sedinta AGEA din iunie 2010

In 21.aprilie.2010 a avut loc adunarea generala ordinara a actionarilor. Decizii, hotariri

Hotarirea nr.1 AGOA din 24.aprilie.2010

Raportul anual pentru 2009 - CNVM

Documente pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -21.aprilie.2010

Hotarirea nr.23 a Consiliului de Administratie pentru convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) in 21.aprilie.2010

CONVOCATORUL adunarii AGOA si ordinea de zi a sedintei

Raportul curent pentru CNVM referitor la convocarea AGOA

Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea pe anul 2009

Raportul Comisiei de Cenzori privind situatiile finaciare pentru anul fiscal 2009

Bilantul contabil pentru decembrie 2009 - formularele 10-bilant prescurtat,20-contul de profit si pierdere,30-date informative,40-situatia activelor imobilizate

Bugetul de venturi si cheltuieli pentru 2010

Propunere de repartizare a profitului anului 2009

Procura speciala de reprezentare la sedinta AGOA -aprilie 2010


Page 12 of 15