2011   Informatii publice

DOCUMENTE AGOA... AGEA... CA...

I M P O R T A N T - 2010 -Redistribuire de capital

Sumele cuvenite din DIMINUAREA CAPITALULUI SOCIAL HOTARATA DE AGEA DIN 21.06.2010 si neridicate pina in dec.2011, incepind din 04.ian.2012 se vor putea ridica numai de la unitatile Bancii TRANSILVANIA, oriunde in tara

Raportari semestriale -RASDAQ,CNVM

Raport semestrial CNVM, RASDAQ - semestrul 1 -2011

IMPORTANT !!! COMUNICAT referitor la DISTRIBUIRE CAPITAL SOCIAL

Documentele necesare ridicarii sumelor rezultate din diminuarea capitalului social conform Hot.AGEA din 21.iunie.2010

C O M U N I C A T referitor la ridicarea dividendelor aferente anului financiar 2010

Documentele necesare ridicarii dividendelor aferente actiunilor detinute pentru anului financiar 2010

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR -21.aprilie.2011

Hotarirea nr. 1 - rezultatele AGOA din 21.04.2011

Documentele de pregatire a sedintei AGOA -aprilie 2011

Buletin de vot pentru alegerea Comisiei de Cenzori - AGOA din 21-22.04.2011

Tabel nominal cu candidatii pentru alegerea Comisiei de Cenzori la SC MOBAM SA Baia Mare in AGOA din 21-22.04.2011

Proiectul de hotarire al AGOA - 21/22.aprilie.2011

Hotarirea Consiliului de Administratie -21.martie.2011

Procura speciala de reprezentare pentru adunarea AGOA-aprilie 2011

Nota de fundamentare a planului de investitii pentru anul 2011

Planul de investitii pentru anul 2011

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011

Raportul consiliului de administratie pentru activitatea din 2010

Raportul comisiei de cenzori pentru activitatea din 2010

Note explicative aferente bilantului la 31.12.2010

Bilantul contabil la 31.12.2010

Propunerea de repartizare a profitului pe anul 2010

Convocatorul Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 21.04.2011

Pregatirea sedintei AGOA -aprilie 2011

Hotarirea nr.2 - 2011 Consiliu de Administratie -

Page 11 of 15