2016  Informatii publice

Documente AGOA... AGEA... CA...(***A*** - actualizate in 06.apr.2016)

RAPORTUL SEMESTRIAL coform Legii nr.297/2004, art.224 anexa 32

Comunicat de presa catre Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara-sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Declaratie

Raportul semestrial conform Legii 297/2004 art.224 anexa 32

Bilant semestrul 1 / 2016 formular 10 / 20- raportare contabila

Bilant semestrul 1 / 2016 formular 30 / 40- raportare contabila

Recipisa confirmare transmitere raport

DOCUMENTELE pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21-22.aprilie.2016

***A*** Raportul curent transmis la BVB si CNVM privind completarea ordinii de zi a AGOA

***A*** Completarea Convocatorului AGOA din 21-22.apr.2016

Hotarirea nr. 3 a CA privind datele de referinta

Hotarirea nr. 4 a CA privind propunerea de prescriere a divindendelor pe 2012 neridicate

Hotarirea nr. 1 a AGOA

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 21-22.apr.2016

Erata privind corectarea datelor de inregistrare

***A*** Proiectul de hotarire a AGOA din 21-22.apr.2016

Proiectul de Buget General pentru anul 2016

Raportul Consiliului de Administratie privind activitate din anul 2015

Raportul Comisiei de Cenzori privind rezultatele financiare pentru anul 2015

Bilant 2015 - Rezultate financiare -formular F10

Bilant 2015 - Contul de profit si pierderi - formular F20

Bilant 2015 - Date informative - formular F30

Bilant 2015 - Situatia activelor imobilizate - formular F40

Note explicative atasate la Bilant 2015

***A*** BULETIN DE VOT in AGOA din 21-22.apr.2016

***A*** BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

***A*** PROCURA SPECIALA

Page 6 of 15