2018   Informatii publice

Documente AGOA... AGEA... CA...

HOTARIREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE din 17.aug.2018

Hotarirea A.G.E.A din 17.august.2018

HOTARIREA ADUNARII GENERALE ORDINARE din 17.aug.2018

Hotarirea A.G.O.A din 17.august.2018

RAPORT CURENT - rezultate financiare semestrul 1 -2018

COMUNICAT DE PRESA - anunt publicare RAPORT CURENT sem.1 - 2018

Raport semestrial - 1- 2018

Bilant contabil depus la ANAF

DOCUMENTE pentru Adunarea Generala ORDINARA si Adunarea Generala EXTRAORDINARA din 17/18.august.2018

Hotarirea Consiliului Administrativ nr. 8 din 04.iulie.2018

CONVOCATOR Adunarea Generala ORDINARA si EXTRAORDINARA din 17/18.august.2018

___pt. AGOA

PROIECT DE HOTARIRE pentru AGOA din 17/18.aug.2018

BULETIN DE VOT pentru AGOA din 17/18.aug.2018

BULETIN DE VOT prin CORESPONDENTA pentru AGOA din 17/18.aug.2018

PROCURA SPECIALA de reprezentare pentru AGOA din 17/18.august.2018

___pt. AGEA

MEMORIU JUSTIFICATIV al Consiliului de Administratie

INFORMARE pentru actionari, referitor la AGEA din 17/18.aug.2018

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru informare nr. 101972 BAia MAre

PROIECT DE HOTARIRE pentru AGEA din 17/18.aug.2018

BULETIN DE VOT pentru AGEA din 17/18.aug.2018

BULETIN DE VOT prin CORESPONDENTA pentru AGEA din 17/18.aug.2018

PROCURA SPECIALA de reprezentare pentru AGEA din 17/18.august.2018

RAPORT CURENT iunie - 2018

Raport curent - Informare privind intentia de vinzare de active

RAPORT CURENT anual

Raport anual pentru 2017

HOTARIRI ale Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor din 26-27.aprilie.2018

Hotarirea AGOA nr. 1 din 26-aprilie-2018

DOCUMENTELE pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26-27.aprilie.2018

Hotarirea CA nr. 2 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in 26-27.apr.2018

Hotarirea CA nr. 3 privind acoperirea pierderii din exercitiul financiar 2017

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26-27.apr.2018

Proiectul de hotarire a AGOA din 26-27.apr.2018

Proiectul de Buget General pentru anul 2018

Raportul Consiliului de Administratie privind activitate din anul 2017

Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2017

Bilant 2017 - Rezultate financiare -formular F10

Bilant 2017 - Contul de profit si pierderi - formular F20

Bilant 2017 - Date informative - formular F30

Bilant 2017 - Situatia activelor imobilizate - formular F40

Note explicative atasate la Bilant 2017

BULETIN DE VOT in AGOA din 26-27.apr.2018

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PROCURA SPECIALA

Page 4 of 15