2020   Informatii publice

Documente AGOA... AGEA... CA

REDUCERE CAPITAL - certificat emis de A.S.F

Certificatul de inregistrare a instrumentelor financiare emis de A.S.F.

Documente / Raportari semestrul 1 2020

Bilant semestrial - semestrul 1 2020

Raport administrator pentru semestrul 1 2020

Comunicat de presa

Calendar financiar actualizat pentru anul 2020

COMUNICAT restituire capital 2020

COMUNICAT referitor la restituire capital social 2020

COMUNICAT dividende 2020

COMUNICAT referitor la modul de distribuire a dividendelor pentru trimestrul 1 -2020

HOTARIREA Consiliului de Administratie 07.mai.2020

Hotarirea nr. 19 a Consiliului de Administratie din 07.mai.2020

HOTARIREA ADUNARII GENERALE ORDINARE si ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA ACTIONARILOR - 07.mai.2020

Hotarirea nr. 18 a Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din 07.mai.2020

Documente pentru ADUNAREA GENERAL ORDINARA si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR din 07(08).mai.2020 (*** Buletinele_de_vot_pentruAGOA- _modificate ...16.04.2020)

REGULAMENTUL nr.5/2020 al ASF - masuri pentru desfasurarea adunarilor generale aale emitentilor pentru perioada starii de urgenta.

CONVOCATORUL AGOA - AGEA din 07.mai.2020

Proiectul de hotarire a AGOA / AGEA din 07.mai.2020

___pt. AGOA

Proiectul de Buget General pentru anul 2020

Raportul Consiliului de Administratie privind activitate din anul 2019

Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019

Bilant 2019 - Rezultate financiare, contul de profit sipierderi, date informative, situatia activelor imobilizate si amortizarilor, situatia reducerilor si deprecierilor

Note explicative atasate la Bilant 2019

BULETIN DE VOT .....*** modificat in 16.o4.2020

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA .....*** modificat in 16.o4.2020

PROCURA SPECIALA .....*** modificata in 16.o4.2020

___pt. AGEA

Raportul Auditorului Financiar pentru trim. 1 2020

POLITICI SI PRINCIPII CONTABILE pentru trimestrul 1 pe anul 2020

SITUATIE FINANCIARA pentru trimestrul 1 pe anul 2020

BULETIN DE VOT

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PROCURA SPECIALA

Completare CALENDAR FINANCIAR pentru 2020

Completare calendar financiar pentru anul 2020

HOTARIREA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ACTIONARILOR - 02.martie.2020

Hotarirea nr. 14 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din 02.martie.2020

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR - 02.martie.2020

Proiectul de hotarire a AGEA din 02.martie.2020

Convocator pentru AGEA din 02.martie.2020

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA in Adunarea Generala Extraordinara din 02.martie.2020

BULETIN DE VOT in Adunarea Generala Extraordinara din 02.martie.20

PROCURA SPECIALA pentru Adunarea Generala Extraordinara din 02.martie.2020

CALENDAR FINANCIAR pentru 2020

Calendar financiar pentru anul 2020

Page 2 of 15