2021 - Informatii publice

Documente AGOA... AGEA... CA

DOCUMENTE Raport Semestrial - sem.1.2021

Calendar financiar actualizat pentru 2021

Comunicat de presa

Declaratie

Note explicative raport financiar sem.1 2021

Raportul Administrator

Raport financiar semestrul_1_2021

COMUNICAT : PLATA DIVIDENDELOR pentru anul 2020

Comunicatul privind plata dividendelor pentru anul 2020

PUNCT DE VEDERE cu privire la rezervele exprimate in AUDITUL FINANCIAR pentru anul 2020

Punctul de vedere al Consiliului de Administratie al SC MOBAM S.A, privind exprimarea unei opinii cu rezerve al Auditorului Financiar pentru anul 2020

HOTARIREA AGEA 12/13- mai - 2021

HOTARIREA nr.31 adoptata in ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINAR a ACTIONARILOR din 12.mai.2021

Alte informatii curente- apr - 2021

Comunicat privind publicarea Raportului Contabil pentru anul 2020

HOTARIRE nr.30 din AGOA 22 - apr - 2021

HOTARIREA nr. 30 din Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22-apr-2021

DOCUMENTELE pentru AGEA 12/13- mai - 2021

MEMORIU justificativ privind SUSPENDAREA activitatii pentru 3 ani

NOTIFICARE referitor la AGEA din mai.2021

PRECIZARE referitor la pct.4 din ordinea de zi a AGEA din mai.2021

PROIECTUL de HOTARIRE a AGEA din mai.2021

BULETIN DE VOT in AGEA din 12(13).mai.2021 (cu precizare pentru pct.4)

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA in AGEA din 12(13).mai.2021 (cu precizare pentru pct.4)

PROCURA SPECIALA ( consultati si PRECIZARE referitor la pct.4 din ordinea de zi)

REGULAMENTUL nr.5/2020 al ASF - masuri pentru desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pentru perioada starii de urgenta.

CONVOCATORUL Adunarii Generale EXTRAORDINARE a Actionarilor _mai_ 2021

DOCUMENTELE pentru AGOA -aprilie 2021

Proiectul de hotarire a AGOA din apr.2021

Proiectul de Buget General pentru anul 2021

Raportul Consiliului de Administratie privind activitate din anul 2020 - anexat Actul Constitutiv al SC MOBAM SA actualizat la 05-aug-2020

Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2020

Bilant 2020 - Rezultate financiare(F10) / Contul de profit si pierderi(F20) / Date informative(F30) / Situatia activelor imobilizate(F40)

Note explicative atasate la Bilant 2020

BULETIN DE VOT in AGOA din apr.2021

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA in AGOA din apr.2021

PROCURA SPECIALA

REGULAMENTUL nr.5/2020 al ASF - masuri pentru desfasurarea adunarilor generale aale emitentilor pentru perioada starii de urgenta.

CONVOCATOR AGOA -aprilie 2021

COMPLETARE referitor la CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor _22_aprilie_ 2021

NOTIFICARE privind publicarea CONVOCATORULUI Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor _22_aprilie_ 2021

CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor _22_aprilie_ 2021

CALENDAR FINANCIAR pentru 2021

Calendar financiar pentru anul 2021

PreviousPage 1 of 15